Při vytváření nového partnera SD-WAN umožňuje nástroj VMware SD-WAN Orchestrator superuživatelům partnera a standardním administrátorům partnera zajistit zákazníkovi přístup k analytickým funkcím.Analytika pomáhá získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence.

Informace o povolení analýzy u nového zákazníka naleznete v části Vytvoření nového zákazníka.

Požadavky

Informace o konfiguraci vlastností systému vám sdělí superuživatel operátora.

Výsledek

Na stránce Zákazníci (Customers) uvidíte název nového zákazníka. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.