Stránka Přehled profilu (Profile Overview) poskytuje kompletní zobrazení všech konfigurací konkrétního profilu. Můžete také upravit název, popis a místní přihlašovací údaje vybraného profilu.

Přístup ke stránce Přehled profilu (Profile Overview) v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 4. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).

  Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.

 5. Klikněte na odkaz na profil a potom na kartu Přehled (Overview). Kliknutím na tlačítko ÚPRAVY (EDIT) můžete upravit název profilu, popis a místní přihlašovací údaje. Další informace naleznete v tématu Konfigurace místních přihlašovacích údajů.

 6. Výchozí místní přihlašovací údaje jsou systémem Orchestrator nastaveny na náhodné heslo. Náhodné heslo můžete změnit kliknutím na tlačítko ÚPRAVY (EDIT) a poté zaškrtnutím pole Změnit heslo (Change Password). Zadejte nové heslo a klikněte na možnost ODESLAT (SUBMIT).
  Poznámka: Ujistěte se, že nové heslo splňuje následující kritéria zásad hesel:
  • Musí obsahovat nejméně 8 znaků.
  • Musí obsahovat méně než 32 znaků.
  • Musí obsahovat nejméně jedno číslo.
  • Musí obsahovat nejméně jeden malý znak.
 7. Sekce Přehled profilu (Profile Overview) zobrazuje modely Edge, které jsou povoleny pro profil, síťové služby nakonfigurované pro profil a podrobnosti konfigurace segmentů přiřazené k profilu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace profilů.