Můžete zobrazit nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s bránami VPN, podsítěmi lokalit a dalšími podrobnostmi konfigurace.

Zobrazení nakonfigurovaných cílů jiných než SD-WAN:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services). Zobrazí se karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway).

Výsledek

Karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) zobrazuje podrobnosti o již nakonfigurovaných cílech jiných než SD-WAN. Informace o konfiguraci cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány naleznete v tématu Konfigurace Cíl jiný než SD-WAN.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název cíle jiného než SD-WAN, veřejná IP adresa, stav cíle jiného než SD-WAN, stav tunelu, počet profilů a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN, a datum a čas posledního kontaktu.

Přehled můžete také seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce. K filtrování podrobností podle konkrétního názvu, adresy IP nebo stavu můžete použít ikonu filtru zobrazenou vedle záhlaví.

Kliknutím na cíl jiný než SD-WAN zobrazíte ve spodním panelu následující podrobnosti:

  • Obecné (General) – Zobrazuje název, typ, IP adresu a nastavení tunelu primárních a sekundárních bran VPN, detaily lokality a podrobnosti o podsíti lokality.
  • Konfigurace protokolu IKE/IPsec (IKE/IPsec Configuration) – Kliknutím na kartu zobrazíte ukázkovou šablonu konfigurace pro primární a sekundární brány VPN. Šablonu můžete zkopírovat a upravit nastavení podle svých požadavků.
  • Události (Events) – Kliknutím na kartu zobrazíte události související s vybraným cílem jiným než SD-WAN. Kliknutím na šipku zobrazenou v prvním sloupci zobrazíte další podrobnosti o události.