Poté, co jste jako podnikový primární uživatel zřídili Edge, můžete změnit nebo aktualizovat bitovou kopii programu přiřazenou Edge pomocí funkce Přiřadit bitovou kopii programu (Assign Software Image) v rozevírací nabídce Akce (Actions) na obrazovce Edge.

Chcete-li aktualizovat bitovou kopii programu pro Edge, proveďte následující kroky.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge vyberte Edge nebo více Edge, pro které si přejete aktualizovat bitovou kopii programu.
 3. Klikněte na volbu Akce (Actions) a z rozevírací nabídky vyberte možnost Přiřadit bitovou kopii programu (Assign Software Image).
  Zobrazí se obrazovka Přiřadit bitovou kopii programu (Assign Software Image).
 4. Z rozevírací nabídky Software vyberte bitovou kopii programu pro aktualizaci vybraných Edge a klikněte na možnost Aktualizovat (Update).
  Zobrazí se varovná zpráva upozorňující uživatele, že dojde k přerušení služby.
 5. Kliknutím na tlačítko OK pokračujte.
  Poznámka: Pokud není pro Edge nastavena žádná bitová kopie programu, zdědí Edge bitovou kopii programu od zákazníka.