Po získání veřejné IP adresy, vnitřní IP adresy a informací o PSK z webových stránek webových služeb Amazon (AWS) můžete nakonfigurovat Cíl jiný než SD-WAN.

Chcete-li konfigurovat Cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím brány, prostudujte si tato témata:
Chcete-li konfigurovat Cíl jiný než SD-WAN přes Edge, prostudujte si tato témata: