Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných VNF Edge a o stavu VM.

Zobrazení VNF Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitor (Monitorování) > Síťové služby (Network Services) > VNF Edge (Edge VNFs).

Výsledek

Na kartě VNF Edge (Edge VNFs) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných VNF. Konfigurace VNF na Edge je popsána v tématu VNF zabezpečení.

Na stránce se zobrazují následující podrobnosti: Název služby VNF (Name of the VNF Service), Počet Edge, které používají VNF (Number of Edges that use the VNF) a Stav VM (VM status).

Kliknutím na VNF zobrazíte odpovídající podrobnosti o nasazení VNF Edge.