Funkce správy bitových kopií programu Edge poskytuje podnikovým superuživatelům schopnost upgradovat Zařízení SD-WAN Edge firmware bez toho, aniž by museli spoléhat na podporu VMware nebo partnera.

Vždy když VMware SD-WAN publikuje novou bitovou kopii Edge, podnikoví administrátoři si budou muset vyžádat podporu VMware nebo partnera, aby upgradovali software na jejich podnikových nástrojích Edge. Podpora VMware se pak spojí se zákazníkem a provede upgrade všech nebo některých nástrojů Edge v síti zákazníka. Je-li aktivována funkce Správa bitových kopií programu Edge, mohou podnikoví zákazníci spravovat verzi programu Edge, která běží v jejich prostředí. Funkce správy bitových kopií programu Edge poskytuje podnikovým superuživatelům schopnost upgradovat Zařízení SD-WAN Edge firmware bez toho, aniž by museli spoléhat na podporu VMware nebo partnera.

Dále tato funkce také umožňuje označování konkrétní bitové kopie programu Edge, když je zastaralá (pokud je vadná nebo nepoužitelná), a to po vydání. Podniky používající tyto zastaralé bitové kopie budou upozorněny, aby mohly migrovat do stabilnějšího vydání bitové kopie Edge.
Poznámka: Pouze uživatel operátora může označit bitové kopie Edge jako zastaralé.