Můžete zobrazit podrobnosti o Cíle jiné než SD-WAN nakonfigurovaných pro podnik na stránce Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) v podnikovém portálu.

Na stránce Síťové služby (Network Services) si můžete zobrazit:
 • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) – zobrazí nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s dalšími podrobnostmi konfigurace, jako je název cíle jiného než SD-WAN (Name of the Non SD-WAN Destination), veřejná IP adresa (Public IP Address), stav cíle jiného než SD-WAN (Status of the Non SD-WAN Destination), stav tunelového propojení (Status of the tunnel), počet profilů (Number of Profiles) a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN (Edges that use the Non SD-WAN Destination), datum a čas posledního kontaktu (Last contacted date and time), a počet souvisejících událostí změny stavu (Number of related state change Events).
 • Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) – zobrazí nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s dalšími podrobnostmi konfigurace, jako je název cíle jiného než SD-WAN (Name of the Non SD-WAN Destination), veřejná IP adresa (Public IP Address), stav tunelového propojení (Status of the tunnel), počet profilů (Number of Profiles) a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN (Edges that use the Non SD-WAN Destination), datum a čas posledního kontaktu (Last contacted date and time) a stav zavádění (Deployment status).
  Poznámka: Monitorování stavu zavádění tunelu je podporováno pouze u síťové služby Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).

Monitorování stavu zavádění automatizace cílů Microsoft Azure jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge:

 1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services).

  Zobrazí se stránka Síťové služby (Network Services).

 2. V části Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) klikněte na odkaz ve sloupci Stav zavádění (Deployment Status) a zobrazte stav nasazení Cíle jiné než SD-WAN.
  Následuje sedm různých stavů pro akci Edge:
  • Ve frontě – akce Edge je zařazena do fronty.
  • Nevyřízené – akce Edge je v tomto stavu, když čeká na to, až ji proces pracovníka backendu vyzvedne a začne na ní pracovat.
  • Oznámeno – akce Edge je v tomto stavu poté, co proces pracovníka backendu vyzvedl akci Edge a začal na ní pracovat.
  • Dokončeno – akce Edge je v tomto stavu, pokud je úloha akce Edge úspěšně dokončena.
  • Chybné – akce Edge je v tomto stavu, pokud nastala chyba.
  • Časový limit vypršel – akce Edge je v tomto stavu, pokud dokončení úlohy akce Edge trvá déle než očekávanou dobu.
  • Čeká na odstranění – akce Edge je v tomto stavu, pokud čeká na odstranění.
 3. V části Sledovací informace o rozhraní API (API Tracking Info)klikněte na možnost Podrobnosti (Details) k zobrazení podrobností události.