Primární brána se používá k zamezení podmínkám split-brain.

Brána má již dříve existující připojení k aktivnímu zařízení Edge (VCE1). Za podmínky split-brain změní zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) stav na Aktivní a pokusí se o vytvoření tunelového propojení s bránou (VCG). Brána odešle zpět k zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) odezvu, která mu uděluje pokyn přejít do pohotovostního stavu, a nedovolí mu navázat tunelové propojení. Brána bude vždy mít tunelové propojení pouze s aktivním zařízením Edge.

Jakmile selže linka s vysokou dostupností, VCE2 se přesune do aktivního stavu a aktivuje porty LAN/WAN a pokusí se vytvořit tunely s primární bránou. Pokud má VCE1 stálr tunely, primární brána nařídí VCE2, aby se navrátilo do stavu v pohotovostním režimu, a VCE2 proto zablokuje své porty LAN. Zablokovaná zůstávají pouze rozhraní LAN (je-li kabel HA odpojený). Jak je znázorněno na následujícím obrázku, brána signalizuje zařízení VCE2, aby přešlo do stavu pohotovostního režimu. To logicky zamezí výskytu scénáře split-brain.

Poznámka: Normální převzetí služeb při selhání přechodu aktivního do pohotovostního režimu ve scénáři split-brain není stejné jako normální převzetí služeb při selhání. Konvergence může trvat několik dalších milisekund/sekund.