Rozhraní analýzy definuje rozhraní a IP adresu rozhraní, které Edge používá pro cyklické dotazování SNMP, příjem dat AMON, depeše atd. Jakmile dokončíte zajištění zařízení Edge s analýzou, můžete přepsat výchozí rozhraní analýzy pro globální segment a umožnit Edge získávat data, jako je SNMP, AMON, depeše a syslog. K tomu slouží označení políčka Analýza byla aktivována (Analytics Enabled) v části Rozhraní analýzy (Analytics Interface) na stránce s nastavením zařízení Edge.

Pokud budete chtít nakonfigurovat rozhraní analýzy u Zařízení SD-WAN Edge, postupujte následovně:

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
  Otevře se stránka Edge.
 2. Zvolte Edge, pro které chcete nastavit rozhraní analytiky, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Pro vybraný Edge se otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) vyberte globální segment pro konfiguraci rozhraní analýzy.
  Poznámka: V současnosti jsou zdrojová rozhraní a příznak s podporou analýzy podporovány pouze v rámci globálního segmentu. Nastavení u neglobálních segmentů bude ignorováno i v případě, že je zadáte.
 4. Pokud budete chtít přepsat výchozí rozhraní analýzy v globálním segmentu Edge, přejděte do oblasti Rozhraní analýzy (Analytics Interface) a označte pole Analýza byla aktivována (Analytics Enabled).
 5. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) zvolte rozhraní analýzy, které bude Edge používat pro příjem dat.
  Edge jako zdrojové rozhraní automaticky zvolí rozhraní s aktivovaným polem „Oznamovat“ v případě, že není označeno pole Analýza byla aktivována (Analytics Enabled) nebo pokud je označeno pole Analýza byla aktivována (Analytics Enabled) a zdrojové rozhraní je nastaveno jako Žádné (None).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále