Administrátor zahájí aktivaci Edge zasláním e-mailu s postupem aktivace osobě, která bude mít na starost instalaci Edge (obvykle se jedná o kontakt pro lokalitu).

Odeslání e-mailu pro aktivaci Edge:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  5. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující profily.
  6. Klikněte na odkaz k zařízení Edge, které má být aktivováno, nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
  7. Klikněte na kartu Přehled (Overview). U zařízení Edge, které není aktivováno, zobrazuje sekce Stav Edge (Edge Status) možnost odeslání aktivačního e-mailu:

  8. Klikněte na Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email).

  9. Zadejte podrobnosti, jako je e-mailová adresa příjemce, kontakt lokality a řádek předmětu. K dispozici je výchozí zpráva e-mailu. Je-li třeba, můžete do zprávy přidat kontaktní údaje administrátora IT. Vyberte vydání IP aktivačního odkazu, která má být odeslána. Můžete vybrat odkaz, který bude obsahovat adresu IPv4, adresu IPv6 nebo obojí.
  10. Klikněte na tlačítko Odeslat (Send) a aktivační e-mail bude odeslán na adresu kontaktu lokality.

Jakmile kontakt lokality obdrží aktivační e-mail, může osoba aktivovat Edge. Další informace naleznete v tématu Aktivace zařízení Edge.