Zařízení Edge zdědí konfigurace z přidruženého profilu. Můžete se rozhodnout pro přepsání nastavení pro konkrétní zařízení Edge.

Zařízení Edge můžete spravovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

 1. V levé nabídce klikněte na možnost Edges.
 2. Stránka Zařízení Edge (Edges) zobrazí stávající zařízení Edge s jejich údaji:
  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Zobrazuje název Edge. Kliknutím na odkaz k zařízení Edge upravíte konfigurace Edge. Viz téma Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Certifikáty (Certificates) Zobrazuje aktuální a prošlé certifikáty zařízení Edge. Kliknutím na možnost Zobrazit (View) zobrazíte podrobnosti o certifikátu pro odpovídající Edge. Automaticky otevírané okno Vám umožňuje stahovat, odvolat nebo obnovovat certifikát.
  Profil (Profile) Zobrazuje profil přiřazený k Edge. Klikněte na odkaz k profilu a upravte konfigurace profilů. Viz téma Konfigurace nastavení profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Profily operátorů (Operator Profile) Zobrazuje název profilu operátora asociovaného se zařízením Edge. Tento sloupec je k dispozici pouze pro uživatele operátora. Profil operátora představuje šablonu přiřazenou zákazníkovi, která zahrnuje bitovou kopii softwaru, mapy aplikací, výběr brány a nastavení správy zařízení Edge.
  Analýzy (Analytics) Zobrazuje podrobnosti analýz zařízení Edge.
  HA Zobrazuje, zda je pro zařízení Edge povolena vysoká dostupnost.
  Zařízení (Device) Kliknutím na Zobrazit (View) upravíte konfigurace zařízení Edge. Viz téma Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Pravidla řízení Klikněte na Zobrazit (View) a nakonfigurujte pravidla řízení pro Edge.
  Brána firewall (Firewall) Klikněte na možnost Zobrazit (View) a nakonfigurujte pravidla brány firewall pro Edge.
  Výstrahy (Alerts) Zobrazuje, zda jsou výstrahy zákazníků pro zařízení Edge aktivovány, nebo deaktivovány.
  Výstrahy operátora (Operator Alerts) Zobrazuje, zda jsou výstrahy operátora pro zařízení Edge aktivovány, nebo deaktivovány.
  Verze softwaru (Software Version) Zobrazuje softwarovou verzi Edge.
  Číslo sestavení (Build Number) Zobrazuje číslo sestavení zařízení Edge, když je zařízení Edge aktivováno.
  Model (Model) Zobrazuje typ modelu Edge.
 3. Vyberte jedno nebo více zařízení Edge k provedení následujících aktivit:
  Možnost Popis (Description)
  Přiřadit profil Umožňuje změnit profil pro vybraná zařízení Edge. Tato operace ovlivňuje stávající konfigurace zařízení Edge.
  Přiřadit licenci nástroje Edge Umožňuje upravit licenci nástroje Edge pro vybrané licence.
  Stáhnout (Download) Stáhne podrobnosti o zařízení Edge do souboru MS Excel.

  Kliknutím na tlačítko Více (More) nakonfigurujte následující nastavení:

  Možnost Popis (Description)
  Aktualizovat výstrahy Umožňuje zapnout nebo vypnout výstrahy zasílané zákazníkovi. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit na kartě Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).
  Aktualizovat výstrahy operátora Umožňuje zapnout nebo vypnout výstrahy zasílané operátorovi. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit na kartě Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor.
  Místní přihlašovací údaje (Local Credentials) Umožňuje modifikovat místní přihlašovací údaje. Ve výchozím nastavení zahrnují místní přihlašovací údaje výchozí uživatelské jméno admin a náhodně generované heslo.
  Přiřadit profil operátora Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor. Ve výchozím nastavení všechna zařízení Edge přebírají profil operátora přiřazený podnikovému zákazníkovi. Podle potřeby může operátor pro konkrétní zařízení Edge přiřadit jiný profil operátora.
  Vyrovnání bran Znovu vyváží brány spojené s vybranými zařízeními Edge.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor.
  Odstranit Edge Odstraní vybraná zařízení Edge. Zařízení Edge, která jsou připojena k podnikové síti, nelze odstranit. Chcete-li zařízení Edge odstranit, je nutné zařízení Edge vypnout.