Zařízení Edge má různé typy rozhraní. Ve výchozím nastavení se nastavení konfigurace rozhraní Edge zdědí z přidruženého profilu. Pro každý Edge můžete upravit a nakonfigurovat další nastavení.

Možnosti nastavení rozhraní se liší v závislosti na modelu Edge. Více informací o různých modelech Edge a jejich nasazení naleznete v tématu Konfigurace nastavení zařízení.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Konfigurace nastavení rozhraní pro konkrétní Edge:

 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 3. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 4. Možnosti konfigurace pro vybrané zařízení Edge jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).
 5. V kategorii Připojení (Connectivity) klikněte na možnost Rozhraní (Interfaces).
 6. Zobrazí se různé typy rozhraní, která jsou k dispozici pro vybraný Edge. Chcete-li upravit nastavení, klikněte na odkaz na rozhraní. Na základě modelu Edge můžete upravit nastavení pro následující typ rozhraní:
  • Přepínací port
  • Směrované rozhraní
  • Rozhraní WLAN
 7. Podle modelu Edge můžete také přidat druhotné rozhraní, sekundární IP adresu a SSID Wi-Fi.

Další informace o těchto nastaveních naleznete v tématu Konfigurace nastavení rozhraní.

Kromě nastavení dostupných v Konfigurace nastavení rozhraní můžete také nakonfigurovat následující pro směrované rozhraní Edge.

Nastavení DHCP (DHCP Settings) – Pokud pro Edge vyberete typ adresování Statické (Static), musíte zadat IP adresy a bránu pro vybrané směrované rozhraní.

Server IPv4 DHCP (IPv4 DHCP Server) – pro adresu IPv4 nakonfigurujte server DHCP následujícím způsobem:

 • Aktivováno (Activated) – aktivuje protokol DHCP se zařízením Edge jako server DHCP. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující podrobnosti:
  • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě.
  • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
  • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCP.
  • Možnosti (Options) – kliknutím na Přidat (Add) přidejte předdefinované nebo z rozevíracího seznamu přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. Zvolte vlastní možnost a zadejte kód, typ dat a hodnotu.
 • Přenos (Relay) – aktivuje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující položky:
  • IP agenta přenosu (Relay Agent IP(s)) – zadejte IP adresu synchronizačního agenta. Kliknutím na možnost Přidat (Add) můžete přidat další IP adresy.
 • Deaktivováno (Deactivated) – deaktivuje protokol DHCP.

Server IPv6 DHCP (IPv6 DHCP Server) – pro adresu IPv6 nakonfigurujte server DHCP následujícím způsobem:

 • Aktivováno (Activated) – aktivuje protokol DHCPv6 se zařízením Edge jako server DHCPv6. Pokud tuto možnost zvolíte, nakonfigurujte následující podrobnosti:
  • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IPv6 adresu dostupnou v rámci podsítě.
  • Počet Adresy (Addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCPv6.
  • Čas pronájmu (Lease Time) – vyberte z rozevíracího seznamu časové období. Je to doba, po kterou bude mít síť VLAN povoleno používat IPv6 adresu dynamicky přiřazenou serverem DHCPv6.
  • Delegování předpony DHCPv6 (DHCPv6 Prefix Delegation) – kliknutím na možnost Přidat (Add) přiřaďte klientům DHCP předpony vybrané z globálního fondu. Zadejte název fondu předpon spolu s počátečními a koncovými podrobnostmi předpony.
  • Možnosti (Options) – kliknutím na Přidat (Add) přidejte předdefinované nebo z rozevíracího seznamu přidejte předem definované nebo vlastní možnosti DHCP. Možnost DHCP je síťová služba předaná klientům ze serveru DHCP. Zvolte vlastní možnost a zadejte kód, typ dat a hodnotu.
 • Deaktivováno (Deactivated) – deaktivuje protokol DHCP.

Nastavení hostitele oznamování směrovače (Router Advertisement Host Settings) – parametry vysílání směrovače (RA) jsou k dispozici pouze v případě, že povolíte nastavení IPv6 a vyberete Typ adresování (Addressing Type) jako bezstavový DHCP nebo DHCP se stavem.

Následující parametry RA jsou ve výchozím nastavení aktivovány. Podle potřeby je můžete vypnout.

 • MTU – akceptuje hodnotu MTU přijatou prostřednictvím vysílání směru. Pokud tuto možnost vypnete, zvažte konfiguraci MTU rozhraní.
 • Výchozí směry (Default Routes) – nainstaluje výchozí směry, když je vysílání směru přijato na rozhraní. Pokud tuto možnost vypnete, pro rozhraní nejsou k dispozici žádné výchozí směry.
 • Konkrétní směry (Specific Routes) – Nainstaluje specifické směry, když vysílání směrů obdrží informace o směru na rozhraní. Pokud tuto možnost vypnete, rozhraní nebude instalovat informace o směru.
 • ND6 časovače (ND6 Timers) - akceptuje časovače ND6 přijaté prostřednictvím vysílání směru. Pokud možnost vypnete, zvažte výchozí časovače ND6. Výchozí hodnota pro časovač opakování přenosu NDP je 1 sekunda a dosažitelný časový limit NDP je 30 sekund.
Poznámka: Když jsou parametry hostitele RA deaktivovány a aktivovány znovu, Edge bude čekat, než bude další RA přijat před instalací směrů, MTU a parametrů ND/NS.