Skupina objektů se skládá z řady IP adres nebo čísel portů.

Další informace o skupinách objektů naleznete v tématu Skupiny objektů.

Konfigurace skupin objektů pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Skupiny objektů (Object Groups).

Chcete-li vytvořit a nakonfigurovat skupiny adres, klikněte na možnost Přidat (Add) na kartě Skupiny adres (Address Groups).

V okně Konfigurovat skupinu adres (Configure Address Group) klikněte na možnost Přidat (Add) a přidejte rozsahy IP adres a názvy domén.

Klikněte na kartu Skupiny portů (Port Groups) a poté klikněte na možnost Přidat (Add) pro vytvoření a konfiguraci skupin portů.

V okně Konfigurovat skupinu portů (Configure Port Group) klikněte na možnost Přidat (Add) a přidejte rozsahy portů s protokolem TCP nebo UDP.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace skupin portů.

Se skupinou objektů můžete definovat podnikové zásady nebo pravidlo brány firewall za účelem zahrnutí rozsahu čísel portů a IP adres. Další informace naleznete zde:

Kliknutím na link na adresu nebo skupinu portů můžete upravit nastavení. Chcete-li odstranit skupinu adres nebo portů, zaškrtněte pole před skupinou a klikněte na možnost Odstranit (Delete).

Poznámka: Používané skupiny objektů nelze odstranit. Pokud chcete odstranit skupinu objektů, zajistěte její vyloučení z podnikových zásad nebo pravidel brány firewall.