Po instalaci SD-WAN Orchestrator bude k dispozici výchozí profil. Podle potřeby můžete vytvořit další profily.

Vytvoření profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator:

Procedura

  1. Spusťte nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator a klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).
  2. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  3. Na stránce Profily (Profiles) klikněte na možnost Nový profil (New Profile).
  4. Zadejte název a popis pro nový profil a klikněte na možnost Vytvořit (Create).
  5. Otevře se karta Zařízení (Device), která poskytuje možnosti pro konfiguraci nastavení profilu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.