Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných clusterech Edge a údaje o využití.

Zobrazení podrobností o clusterech Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services) > Clustery Edge (Edge Clusters).

Výsledek

Na kartě Clustery Edge (Edge Clusters) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných clusterech Edge. Chcete-li konfigurovat clustery, prostudujte si téma Konfigurace seskupení Edge.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: Název clusteru Edge (Name of the Edge cluster), Edge dostupné v clusteru (Edges available in the cluster), Procento využití procesoru a paměti (Percentage of CPU and Memory utilization), Počet tunelových propojení (Number of tunnels), Počet toků (Flow count) a Počet ztrát v předávací frontě (Number of handoff queue drops).