Můžete nakonfigurovat pravidla brány firewall na úrovni profilů a Edge pro povolení, zahození, odmítnutí nebo přeskočení příchozího a odchozího provozu.

Chcete-li nakonfigurovat pravidlo brány firewall na úrovni profilu pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator, proveďte následující kroky.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 3. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 4. Chcete-li nakonfigurovat profil, klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Možnosti konfigurace jsou zobrazeny na kartě zařízení Zařízení (Device).
 5. Klikněte na kartu Firewall (Brána firewall).
  Ze stránky Profily (Profiles) můžete přejít na stránku Firewall přímo kliknutím na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Firewall profilu.
 6. Přejděte do sekce Konfigurovat bránu firewall (Configure Firewall) a v části Pravidla brány firewall (Firewall Rules) klikněte na + NOVÉ PRAVIDLO (+ NEW RULE). Otevře se dialogové okno Konfigurace pravidla (Configure Rule).
 7. Zadejte Název pravidla (Rule Name) a vyberte vydání IP adresy.
  Na kartě Shoda (Match) můžete nakonfigurovat zdrojové a cílové IP adresy podle vybraného vydání IP následujícím způsobem:
  • Smíšené (Mixed) – v kritériích shody umožňuje konfigurovat adresy IPv4 i IPv6. Pokud zvolíte tento režim, nemůžete nakonfigurovat zdrojovou nebo cílovou IP adresu.
  • IPv4 – umožňuje jako zdroj a cíl konfigurovat pouze adresy IPv4.
  • IPv6 – umožňuje jako zdroj a cíl konfigurovat pouze adresy IPv6.
 8. Na kartě Akce (Action) nakonfigurujte akce, které mají být provedeny, pokud provoz odpovídá definovaným kritériím.
 9. Na kartě Komentář (Comment) zadejte popis komentáře k pravidlu. Po konfiguraci požadovaných nastavení klikněte na tlačítko ULOŽIT (SAVE).
  Další informace o parametrech shody a akce naleznete v tématu Konfigurace pravidel brány firewall.