Mezi následujícími položkami jsou některé běžné scénáře, které mohou spustit převzetí služeb při selhání od aktivního na pohotovostní Edge:

  • Selhání linky WAN – pokud selže linka WAN na aktivním Edge, aktivuje se akce převzetí služeb při selhání. SD-WAN Orchestrator generuje událost „Vysoká dostupnost je aktivní“. To znamená, že jiná linka WAN na Edge v pohotovostním režimu převezme provoz jako aktivní, protože rozhraní WAN partnera je mimo provoz.
  • Selhání linky LAN – pokud selže linka LAN na aktivním Edge, aktivuje se akce převzetí služeb při selhání. SD-WAN Orchestrator generuje událost „Vysoká dostupnost je aktivní“. To znamená, že jiná linka LAN na Edge v pohotovostním režimu převezme provoz jako aktivní, protože rozhraní LAN partnera je mimo provoz.
  • Funkce Edge nereagují nebo selhává / restartuje se / nereaguje Edge – když aktivní zařízení Edge selže, restartuje se nebo nereaguje, pak Edge v pohotovostním režimu neobdrží žádné zprávy prezenčního signálu. SD-WAN Orchestrator generuje událost „Vysoká dostupnost je aktivní“ a Edge v pohotovostním režimu převezme funkci jako aktivní.