Funkce integrace a automatizace tunelu MT-GRE pro VMware SD-WAN a Zscaler nabízí možnost předávání provozu z více klientů přes stejné tunelové propojení GRE. Tunely GRE podporují větší šířku pásma až 1 GB/s na každý tunel a agregovaný provoz z více větví tak bude předáván do Brána VMware SD-WAN Gateway bez obav z překročení limitu šířky pásma pro každý tunel.

Kromě výměny informací o klientovi umožňuje tato funkce uživateli operátora předem sestavit „více-uživatelské“ tunely GRE mezi Brány SD-WAN Gateway a Přístup k internetu Zscaler [Zscaler Internet Access (ZIA)] v každém z cloudů Zscaler. Zákazník se může bez nutnosti vytvářet nebo monitorovat své vlastní tunely přihlásit k odběru integrované služby VMware SD-WAN a Zscaler pro „více-uživatelské“ tunely GRE, se kterými může přesměrovat veškerý provoz z větví zákazníka do Brána SD-WAN Gateway s použitím předem vytvořeného tunelu GRE pro dosažení sítě Zscaler.

Následující diagram popisuje integraci mezi VMware SD-WAN a Zscaler za použití „více-uživatelských“ tunelů GRE.