Jakmile je Zařízení SD-WAN Edge fázováno do systému Bastion Orchestrator, uživatel operátora může aktivovat zařízení Edge proti Bastion Orchestrator. Proces aktivace zařízení Edge začíná e-mailem s postupem aktivace Edge, který je odeslán administrátorem IT na adresu kontaktu lokality.

Odeslání e-mailu s postupem aktivace:

Požadavky

Ujistěte se, že zařízení Zařízení SD-WAN Edge určené k aktivaci je ve stavu Bastion Fázováno (Staged).

Procedura

  1. Na podnikovém portálu systému Production Orchestrator přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  2. Klikněte na fázové zařízení Edge, které chcete aktivovat. Otevře se stránka Přehled Edge (Edge Overview).
  3. V oblasti Vlastnosti (Properties) klikněte na možnost Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email).
    Zobrazí se dialogové okno Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) s doporučeným e-mailem, který bude odeslán kontaktu pro danou lokalitu. Kontakt pro danou lokalitu obdrží jednoduché pokyny pro připojení a aktivaci zařízení Edge.
    send-activation-dialog
  4. Kliknutím na tlačítko Odeslat (Send) odešlete e-mail s postupem aktivace na adresu kontaktu lokality.
    Po obdržení aktivačního e-mailu zařízení Edge provede kontakt lokality kroky popsané v aktivačním e-mailu a připojí a aktivuje fázové zařízení Edge do systému Bastion Orchestrator.

Výsledek

Během procesu aktivace zařízení Edge stáhne fázové zařízení Edge konfigurace z produkčního systému Production Orchestrator přes zabezpečený kanál a aktivuje zařízení Edge proti systému Bastion Orchestrator. Stav aktivace zařízení Edge můžete zobrazit na stránce Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview). Zařízení Edge, která jsou aktivována pomocí systému Bastion Orchestrator, budou mít zelený Stav (Status)Stav Bastion (Bastion State) jako Fázováno (Staged).

Další informace naleznete v tématu Monitorování konfigurace a událostí systému Bastion Orchestrator.

Jak pokračovat dále