V nastavení Bastion Orchestrator jsou dvě brány, jedna spárovaná se systémem Bastion Orchestrator a druhá spárovaná se systémem Production Orchestrator, která funguje jako brána partnera.