V této části je popsán postup upgradu softwaru SD-WAN Orchestrator.

Upgrade softwaru SD-WAN Orchestrator:

 1. Podpora VMware SD-WAN by VeloCloud vám s upgradem pomůže. Před kontaktováním podpory si připravte následující informace.
  • Poskytněte údaje o aktuální a cílové verzi softwaru SD-WAN Orchestrator, například: aktuální verze (např. 2.5.2 GA-20180430), cílová verze (3.3.2 p2).
   Poznámka: Aktuální verzi zjistíte tak, že v pravém horním rohu softwaru SD-WAN Orchestrator kliknete na odkaz Nápověda (Help) a zvolíte možnost O aplikaci (About).
  • Poskytněte snímek obrazovky řídicího panelu replikace softwaru SD-WAN Orchestrator, jak je znázorněno níže.
   • Typ a verze hypervizoru (např. vSphere 6.7)
   • Příkazy ze softwaru SD-WAN Orchestrator:
    Poznámka: Příkazy musí být spuštěny jako root (např. „sudo <command>“ nebo „sudo -i“).
    • Rozložení LVM
     • pvdisplay -v
     • vgdisplay -v
     • lvdisplay -v
     • df -h
     • cat /etc/fstab
    • Informace o paměti
     • free -m
     • cat /proc/meminfo
     • ps -ef
     • top -b -n 2
    • Informace o procesoru
     • cat /proc/cpuinfo
    • Kopie /var/log
     • tar -czf /store/log-`date +%Y%M%S`.tar.gz --newer-mtime="36 hours ago" /var/log
    • Ze systému Standby Orchestrator:
     • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW SLAVE STATUS \G'
   • Ze systému Active Orchestrator:
    • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW MASTER STATUS \G'
 2. Obraťte se na podporu pro software VMware SD-WAN Orchestrator na stránce https://kb.vmware.com/s/article/53907 a mějte připravené výše uvedené informace, které jsou potřebné k získání pomoci s upgradem softwaru SD-WAN Orchestrator.