Na portálu SD-WAN Orchestrator můžete kliknutím na tlačítko Brány (Gateways) zobrazit podrobnosti o stávajících bránách.

Stránka Brány vždy obsahuje následující čtyři sloupce: brány, stav, procesor a paměť. Kliknutím na tlačítko Sloupce (Cols) zobrazíte nebo skryjete další volitelné sloupce.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny sloupce dostupné ve výstupu.

Sloupec Popis
Brány (Gateways) Název brány
Stav (Status)
Odráží úspěšnost/neúspěšnost pravidelně zaslaných prezenčních signálů z MGD do aplikace Orchestrator a neindikuje stav na datové a řídící rovině. Možné jsou následující stavy:
  • Připojeno (Connected) – Brána úspěšně odesílá prezenční signály do nástroje Orchestrator.
  • Sníženo (Degraded) – Orchestrator neobdržel z brány alespoň jednu minutu žádný prezenční signál.
  • Offline – Orchestrator neobdržel z brány alespoň dvě minuty žádný prezenční signál.
Procesor (CPU) Průměrné využití všech jader procesoru v systému v době posledního prezenčního signálu.
Paměť (Memory) Procento využití fyzické paměti všemi procesy v systému hlášené jako psutil.phymem_usage v době posledního prezenčního signálu. Podobné odhadu procenta využití paměti pomocí příkazu free.
Edge Počet zařízení Edge připojených k bráně v době posledního prezenčního signálu.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) vedle počtu zařízení Edge zobrazíte všechna zařízení Edge přiřazená k bráně společně s jejich stavem online/offline v nástroji Orchestrator. Tato možnost neumožňuje zobrazení zařízení Edge, která jsou skutečně připojena k bráně.
Stav služby (Service State) Uživatelem konfigurovaný stav služby pro bránu a to, zda je možné ji přiřadit k novým zařízením Edge.
Super brána (Super Gateway) Počet zákazníků, pro které byla brána vybrána jako brána Superbrána, což je společný reflektor trasy pro všechny Edge.
Zabezpečená brána VPN (Secure VPN Gateway) Ukazuje, zda byla na bráně povolena zabezpečená brána VPN, což umožňuje vybrat bránu jako koncový bod pro zahájení tunelů Cíl jiný než SD-WAN.
Brána partnera (Partner Gateway) Ukazuje, zda byla na této bráně povolena brána partnera, což umožňuje přiřazení brány jako brány partnera k zařízením Edge.
Certifikáty (Certificates) Pokud je PKI povoleno, můžete zobrazit vygenerované certifikáty.
IP adresa (IP Address) Veřejná IP adresa, kterou veřejné linky WAN zařízení Edge používají k připojení k bráně. Tato IP adresa se používá k jedinečné identifikaci brány.
Fondy zdrojů (Pools) Zobrazí seznam fondů brán, které zahrnují bránu.
Zákazníci (Customers) Zobrazí seznam zákazníků přiřazených k bráně.
Verze (Version) Zobrazí číslo verze softwaru spuštěného na bráně v době posledního prezenčního signálu.
Sestavení (Build) Celý řetězec softwaru spuštěného na bráně v době posledního prezenčního signálu.
Umístění (Location) Umístění brány dle GeoIP (ve výchozím nastavení) nebo ručně zadané uživatelem. Používá se pro geografické přiřazení brány k zařízením Edge a je vhodné je ověřit.
Spravovaná brána (Managed Gateway) Označuje, zda je brána způsobilá ke správě partnerem, nebo zda ji může spravovat pouze operátor.