Pokud je brána nakonfigurována jako partnerská se statickým směrováním a služba odpovídače ICMP je nakonfigurována tak, aby tyto trasy monitorovala, můžete použít příkaz debug.py pro určení, zda je aktuální stav „v provozu“ nebo „mimo provoz“:

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/debug.py --icmp_monitor
{
 "icmpProbe": {
  "cTag": 0, 
  "destinationIp": "0.0.0.0", 
  "enabled": false, 
  "frequencySeconds": 0, 
  "probeFail": 0, 
  "probeType": "NONE", 
  "probesSent": 0, 
  "respRcvd": 0, 
  "sTag": 0, 
  "state": "DOWN", 
  "stateDown": 0, 
  "stateUp": 0, 
  "threshold": 0
 }, 
 "icmpResponder": {
  "enabled": false, 
  "ipAddress": "0.0.0.0", 
  "mode": "CONDITIONAL", 
  "reqRcvd": 0, 
  "respSent": 0, 
  "state": "DOWN"
 }
}
vcadmin@vcg1-example:~$

Pokud je aktivní rozhraní odpovídače ICMP, stav „mimo provoz“ znamená, že neexistují žádná Edge připojená k bráně.