Můžete sledovat stav nestabilních tunelových propojení, a určit tak stabilitu cesty.

V následující tabulce jsou uvedeny mezní hodnoty počtu nestabilních tunelových propojení a doporučené akce.

Stav mezní hodnoty Hodnota mezní hodnoty Doporučená nápravná akce
Upozornění 25 % celkových tunelů v nestabilním stavu po dobu 5 minut
  1. Pokud počet nestabilních tunelů překračuje varování nebo kritickou mezní hodnotu:
    • Shromážděte diagnostický balíček.
    • Vyvažte nová zařízení Edge pro jinou bránu.
  2. Pokud počet nestabilních tunelů překračuje kritickou mezní hodnotu:
    • Otevřete případ podpory s vysokou prioritou s VMware spolu s diagnostickým balíčkem.
Kritické 25 % celkových tunelů v nestabilním stavu po dobu 10 minut