Průvodce monitorováním Brána VMware SD-WAN Gateway obsahuje popis základních součástí Brány VMware SD-WAN Gateway a vysvětlení, jak monitorovat vlastní nasazení brány.

Kompatibilita verzí

I když jsou principy popsané v této příručce většinou platné pro jakékoli vydání brány, některé příkazy a ukázkové výstupy se mohou týkat jen vydání 5.0.0.