Před vyřazením nečinné brány z provozu ověřte, že k bráně nejsou připojena žádná zařízení Edge nebo NSD.

V případě, že existují partneři nebo přímí zákazníci, kteří ještě nemigrovali z nečinných bran, kontaktujte je, aby migrovali z nečinných bran. Ujistěte se, že je nečinná brána prázdná, a poté ji vyřaďte z provozu.

Vyřazení nečinné brány z provozu:

Procedura

  1. Na portálu operátora klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Přejděte do nabídky Správa brány (Gateway Management). Na stránce Brány (Gateways) jsou vypsány dostupné brány.
  4. Klikněte na odkaz brány, kterou chcete vyřadit z provozu. Detaily o bráně se zobrazují na kartě Přehled (Overview).
  5. Z rozevíracího seznamu Stav služby (Service State) vyberte možnost Mimo provoz (Out Of Service).
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Ujistěte se, že jste bránu odstranili z fondu bran, a odstraňte ji z nástroje SD-WAN Orchestrator.