Vydání 5.0.0 umožňuje operátorům nahrát, upravit nebo odstranit bitové kopie platformy Firmware pro zařízení 6X0 Edge a tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge z nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator. Operátoři mohou nahrát, modifikovat nebo odstraňovat bitové kopie programu/firmwaru pro všechna zařízení Edge z klasického uživatelského rozhraní systému Orchestrator i z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator. Ve vydání 5.0.0 není podporována funkce firmware modemu.

Postup

 1. V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna portálu.
 2. V dialogovém okně Nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (New Orchestrator UI) klikněte na tlačítko Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).

  Otevře se nový systém UI Orchestrator.

 3. Klikněte na kartu Správa Edge (Edge Management) (v horní části nové obrazovky uživatelského rozhraní systému Orchestrator).
 4. Chcete-li nahrát obrázek firmwaru, klikněte na Firmware na levém panelu v části Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management). Chcete-li nahrát bitovou kopii programu, klikněte na Program (Software) na levém panelu v části Správa bitových kopií (Edge Image Management).
  Poznámka: Vydání 5.0.0 podporuje nahrávání bitové kopie firmwaru platformy pro zařízení 6X0 Edge. Operátoři budou aktualizovat bitové kopie firmwaru platformy pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator a budou spravovat bitové kopie firmwaru platformy pomocí klasického uživatelského rozhraní systému Orchestrator. Ve vydání 5.0.0 není podporována funkce firmware modemu. Více informací o nahrávání/správě bitových kopií firmwaru naleznete v sekci Správa profilů operátora.
 5. Na příslušné obrazovce (firmware nebo program v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili), klikněte na odkaz + Nahrát obrázek a vyberte soubor bitové kopie (formát ZIP, velikost souboru je menší než 200 MB) pro nahrání z místního úložiště.
 6. Po úspěšném připojení souboru klikněte v dialogovém okně Nahrání souboru (File Upload) na tlačítko Hotovo (Done).
  Nové uživatelské rozhraní Orchestrator balíček ověří a nahraje do portálu. Do portálu můžete nahrát více bitových kopií firmwaru a programu. Nahrané balíčky naleznete na příslušné stránce ( Bitové kopie firmwaru nebo programu) dle zvoleného typu bitové kopie.
  Poznámka: Je-li vybrána možnost Firmware poznamenejte si typ obrazu Bitová kopie (Image) který indikuje, zda je bitová kopie (firmware platformy nebo tovární nastavení).

 7. Chcete-li upravit bitovou kopii firmwaru nebo programu, vyberte bitovou kopii z příslušné stránky (Firmware nebo program) a poté klikněte na Akce (Actions) > Upravit bitovou kopii firmwaru nebo programu (Modify Firmware or Software Image). Otevře se okno Aktualizace bitové kopie softwaru (Edge Image Update).

 8. V případě potřeby můžete aktualizovat název a popis bitové kopie firmwaru nebo programu.
 9. Pokud je to nutné, zaškrtněte políčko Zastaralé (Deprecated), abyste změnili bitové kopie firmwaru nebo programu na zastaralé, a klikněte na tlačítko Upravit (Modify). Zastaralá bitová kopie firmwaru nebo programu je označena a zobrazí se na příslušné stránce (Bitové kopie firmwaru nebo programu).
  Poznámka: Je-li bitová kopie programu zastaralá, nezobrazí se v seznamu dostupných bitových kopií firmwaru nebo programu nebo vydání, které lze přiřadit profilům operátora, zákazníkům nebo zařízením Edge.
  Poznámka: Existující profily operátora, které obsahují zastaralé bitové kopie programu, jsou rovněž označeny za účelem informování uživatele, že vydání firmwaru nebo programu profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii programu.
 10. Chcete-li balíček z portálu odstranit, vyberte bitovou kopii a klikněte na možnost Akce (Actions) > Odstranit bitovou kopii firmwaru nebo programu (Delete Firmware or Software Image) (v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili).

Co dělat dále (What to do next)

Informace o správě zařízení SD-WAN Edge v rámci podniku pomocí specifické bitové kopie softwaru/firmwaru naleznete v části Správa profilu operátora.