Systém VMware SD-WAN Orchestrator přináší možnost centralizované celopodnikové instalace, konfigurace a monitorování v reálném čase společně s funkcemi pro řízení toku dat v cloudové síti.

Systém SD-WAN Orchestrator je k dispozici ve formě webového uživatelského rozhraní, kde můžete konfigurovat a spravovat následující:
  • Zákazníci (Customers)
  • Partnery
  • Uživatelé operátora
  • Brány a fondy bran
  • Režimy autentizace systému Orchestrator