Po vytvoření partnera nakonfigurujte možnosti a nastavení, ke kterým má mít partner přístup. Jako operátor můžete vybrat nastavení, která může partner upravovat a používat ke konfiguraci podnikových uživatelů partnera.

Během vytváření nového partnera budete přesměrováni na stránku Přehled partnera (Partner Overview), kde můžete nakonfigurovat nastavení zákazníka.

Na stránku Přehled (Overview) můžete přejít také ze stránky Spravovat partnery (Manage Partners) v portálu Orchestrator. Vyberte partnera a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na partnera.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Přehled partnera (Partner Overview) a upravte následující nastavení.

Schopnosti partnerů (Partner Capabilities)

Pro vybraného partnera můžete aktivovat nebo deaktivovat následující možnosti:

  • Povolit správu brány (Enable Gateway Management) – umožňuje u uživatelů partnera aktivovat nebo deaktivovat možnost vytvářet, konfigurovat a spravovat vlastní brány.
  • Aktivovat vlastní nastavení role (Enable Role Customization) – umožňuje povolit nebo zakázat primárnímu uživateli partnera přizpůsobovat oprávnění rolí ostatních uživatelů partnera a podnikových uživatelů partnera. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena.

Dostupné bitové kopie programu (Available Software Images)

Zobrazí všechny bitové kopie programu přiřazené k partnerovi. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie v seznamu.

Poznámka: Nemůžete odstranit bitové kopie programu, které jsou přiřazeny k zákazníkovi.

Fond bran (Gateway Pool)

Zobrazuje fondy bran přiřazené k vybranému partnerovi. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat fondy bran v seznamu.

Poznámka: Nemůžete odstranit fondy bran, které jsou přiřazeny k zákazníkovi.