Pokud se rozhodnete vyřadit určitou bránu z provozu, musíte změnit stav brány na Ztišeno (Quiesced), aby v bráně nemohly být nakonfigurovány žádné nové tunely ani NSD. Ujistěte se, že máte k dispozici roli superuživatele typu operátor k pozastavení bran.

Samoobslužnou migraci lze v bráně aktivovat pouze v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

Ztišení brány a aktivace samoobslužné migrace:

Požadavky

Než ztišíte stávající bránu, nezapomeňte vytvořit novou náhradní bránu. Přiřaďte nové bráně stejnou roli a připojte ji ke stejnému fondu bran, k němuž je připojena stávající brána. Pokyny naleznete v tématu „Konfigurace bran“ v příručce operátora VMware SD-WAN v dokumentaci VMware SD-WAN. Než budete pokračovat ve ztlumení brány, prostudujte si také téma Migrace SD-WAN Gateway – omezení.

Procedura

  1. Na portálu operátora klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Přejděte do nabídky Správa brány (Gateway Management). Na stránce Brány (Gateways) jsou vypsány dostupné brány.
  4. Klikněte na odkaz brány, kterou chcete ztišit. Detaily o bráně se zobrazují na kartě Přehled (Overview).
  5. Z rozevíracího seznamu Stav služby (Service State) vyberte možnost Ztišeno (Quiesced).
  6. Zaškrtněte políčko Aktivovat samoobslužnou migraci (Enable Self-Service Migration).
  7. Z rozevíracího seznamu Nová brána (New Gateway) vyberte bránu, kterou jste vytvořili jako náhradu za bránu, kterou ztišujete.
  8. Ve výběru Termín migrace (Migration Deadline) vyberte datum, k němuž musí partneři nebo přímí zákazníci dokončit migraci. Ujistěte se, že termín je do 60 dní od aktuálního data.
  9. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Na stránce Brány (Gateways) uvidíte, že stav služby brány se změnil na Ztišeno (Quiesced).

Jak pokračovat dále

Odešlete oznámení o vyřazení z provozu partnerům a přímým zákazníkům, jichž se situace týká. E-mail s oznámením obsahuje nejzazší termín migrace a podrobné pokyny pro migraci zařízení Edge a NSD ze nečinné brány do nové brány.

Zobrazí se ikona oznámení pro zákazníky a partnery, kteří mají jednu nebo více bran ve stavu služby Ztišeno (Quiesced). Pro zařízení Edge, která jsou připojena k nečinné bráně, se také zobrazuje ikona oznámení.
Poznámka: E-mail s oznámením o vyřazení z provozu se zasílá pouze přímým zákazníkům, nikoli zákazníkům partnerů.