Přístup ke službě umožňuje konfigurovat služby, ke kterým bude mít zákazník přístup.

Konfigurace přístupu ke službě:

Procedura

 1. V portálu operátora přejděte do nabídky Správa zákazníků (Manage Customers).
 2. Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.
 3. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).
 4. Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) se v sekci Přístup ke službě (Service Access) zobrazí aktuální služby nakonfigurované pro vybraného zákazníka. Nastavení můžete podle potřeby modifikovat.
  • SD-WAN – Zákazník má přístup ke službám SD-WAN. Pokud vyberete tuto službu, jsou k dispozici následující možnosti:
   Možnost Popis (Description)
   Výchozí autentizace zařízení Edge (Default Edge Authentication)

   Z rozevíracího seznamu zvolte výchozí možnosti autentizace Edge přidružených k zákazníkovi.

   • Certifikát deaktivován (Certificate Deactivated): Zařízení Edge využívá režim autentizace předem sdíleného klíče.
   • Získání certifikátu (Certificate Acquire): Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a uděluje Edge pokyn získat certifikát od certifikační autority SD-WAN Orchestratorvygenerováním páru klíčů a odesláním žádosti o podepsání certifikátu do systému Orchestrator. Jakmile je získán, Edge certifikát použije pro ověřování pro autentizaci SD-WAN Orchestrator a pro vytvoření tunelových propojení VCMP.
    Poznámka: Po získání certifikátu lze tuto volbu aktualizovat na Certifikát je povinný (Certificate Required).
   • Certifikát je povinný (Certificate Required): Edge používá certifikát PKI. Operátoři mohou změnit časové okno pro obnovení certifikátu pro zařízení Edge prostřednictvím systémové vlastnosti edge.certificate.renewal.window.
   Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Zobrazí se stávající licence nástroje Edge. Pro přidání nebo odstranění licencí klikněte na možnost Modifikovat (Modify).
   Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Edge. Doporučujeme, abyste svým zákazníkům poskytli přístup ke všem typům licencí, aby odpovídaly jejich edici a regionu.

   Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.

  • Edge Network Inteligence – tuto možnost můžete vybrat pouze v případě, že jste zvolili síť SD-WAN. Po výběru této služby bude k dispozici možnost Konfigurace Edge Network Inteligence (Edge Network Intelligence Configuration). Zadejte maximální počet zařízení Edge, která lze zřídit jako analytická zařízení Edge v poli Uzly (Nodes). Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Neomezené (Unlimited).
   Poznámka: Pokud je pro zákazníka aktivována služba Edge Network Intelligence, ujistěte se, že není označeno pole Samoopravy (Self Healing), protože funkce automatických oprav není ve verzi 5.0.0 zcela podporována.
   Poznámka: Zákazníci, kteří nemají partnera, by se měli obrátit na adresu eni-activations@vmware.com s uvedením detailů, jako je adresa URL systému Orchestrator a jméno zákazníka.
   Poznámka: Tato možnost je dostupná jen, když máte na platformě SD-WAN Orchestrator aktivní funkci analýzy.

   Další informace naleznete v tématu Zpřístupnění VMware Edge Network Intelligence v rámci VMware SD-WAN Orchestrator.

  • Cloud Web Security – tuto službu můžete vybrat pouze v případě, že je vybrán fond bran SASE PoP. Cloud Web Security je hostovaná cloudová služba, která chrání uživatele a infrastrukturu používající SaaS a internetové aplikace. Více informací naleznete v příručce Konfigurační příručka VMware Cloud Web Security.
  • Secure Access – tuto službu lze zvolit pouze v případě, je-li zvolen fond bran SASE PoP. Řešení Secure Access kombinuje služby VMware SD-WAN a Workspace ONE a poskytuje konzistentní, optimální a zabezpečený přístup ke cloudovým aplikacím skrze síť celosvětově spravovaných uzlů služeb. Více informací naleznete v příručceKonfigurační příručka VMware Secure Access.
  V části Obecná konfigurace (General Configuration) zadejte název domény pro použití k povolení autentizace jednotného přihlášení (SSO) pro systém Orchestrator. Tato možnost je také vyžadována k aktivaci služby Edge Network Inteligence pro zákazníka.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).