Popisuje přihlášení uživatele typu operátor k systému SD-WAN Orchestrator za použití jednotného přihlášení (SSO).

Postup přihlášení uživatele typu operátor k systému SD-WAN Orchestrator za použití metody SSO:
Poznámka: Pokud dojde k selhání jiných mechanismů autentizace, jako systémová záloha musí vždy existovat nativní primární uživatel typu operátor.

Požadavky

Procedura

  1. Ve webovém prohlížeči spusťte aplikaci SD-WAN Orchestrator jako uživatel typu operátor.
    Otevře se obrazovka Konzola VMware SD-WAN Operations (VMware SD-WAN Operations Console).
  2. Aplikaci SD-WAN Orchestrator můžete spustit také jako uživatel operátor v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator přidáním /ui/operator na konec adresy IP nástroje SD-WAN Orchestrator.
  3. Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí vašeho poskytovatele identity (Sign In With Your Identity Provider).
    IDP nakonfigurovaný pro SSO ověří uživatele a přesměruje ho na nakonfigurovanou adresu URL systému SD-WAN Orchestrator.
    Poznámka: Jakmile se uživatelé přihlásí do systému SD-WAN Orchestrator pomocí SSO, nebudou se moci znovu přihlásit jako nativní uživatelé.