Na obrazovce Autentizace pro systém Orchestrator (Orchestrator Authentication) je nově doplněn režim jednotného přihlášení (SSO).