Novinky ve vydání 5.0.0

Funkce Popis (Description)
Autentizace MD5 protokolu BGP na předávání partnerského zařízení brány Umožňuje nakonfigurovat ověření BGP MD5 v konfiguraci předání bran partnera. Viz téma Konfigurace předání partnera.
Konfigurace upozornění na informační zpravodaj a upozornění na souhlas pro SD-WAN Orchestrator Umožňuje uživateli operátora konfigurovat a zobrazovat informační oznámení o povolení a upozornění na souhlas specifikované administrátorem zabezpečení ohledně používání SD-WAN Orchestrator pro operátory, partnery a podniky. Viz téma Konfigurace upozornění na informační zpravodaj a upozornění na souhlas pro systém SD-WAN Orchestrator.
Statistiky stavu Edge Stavy systému jsou nyní uloženy jako data časových řad v ClickHouse. Informace týkající se aktivace vlastností systému naleznete v oddílu Systémové vlastnosti (System Properties) – Zachovávání dat (Data Retention) v průvodci nasazením a monitorováním nástroje VMware SD-WAN Orchestrator.
Vylepšení konfigurace IPv6 na branách
  • Umožňuje konfigurovat adresy IPv6 pro podsítě statického směru pro předávání brány partnera. Viz téma Konfigurace bran.
  • Umožňuje konfigurovat adresy IPv6 pro statické směry, BGP a BFD během konfigurace předávání brány partnera. Viz téma Konfigurace předání partnera.
  • Umožňuje konfiguraci adresy IPv6 pro profily operátorů. Viz téma Modifikace profilu operátora.
Separace role globálního nastavení Správa a globální nastavení a oprávnění role jsou oddělena od SD-WAN a jsou organizována jako samostatná sekce v SD-WAN Orchestrator. Viz:
Aktualizace firmwaru platformy Podpora nahrávání a správy obrázků firmwaru platformy je dostupná pro zařízení 6X0 Edge. Další informace naleznete zde:
Zabezpečený přístup k Edge pomocí autentizace založené na klíči Umožňuje aktivovat autentizaci na základě klíče, přidat klíče SSH a získat přístup k zařízením Edge bezpečnějším způsobem. Viz téma Přístup k zařízením SD-WAN Edge za použití autentizace založené na klíči.
Podpora více-uživatelských tunelů GRE z Brána SD-WAN Gateway do Zscaler Cloud Umožňuje uživateli operátora nastavit tunely CCI (cloud-to-cloud-interconnect) před tím, než zákazník začne používat službu MT-GRE. Viz téma MT-GRE – Pracovní postup operátora pro cloudové propojení mezi cloudy.

Předchozí vydání VMware SD-WAN.

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.