Diagnostické balíčky umožňují uživatelům shromažďovat všechny konfigurační soubory a soubory protokolu z určité brány Brána VMware SD-WAN Gateway v jednom sloučeném souboru ZIP. Data dostupná v diagnostických balíčcích lze použít pro účely řešení potíží s branami Brány SD-WAN Gateway.

Na portálu operátora klikněte na možnost Diagnostické balíčky brány (Gateway Diagnostic Bundles).

Vytvoření diagnostického balíčku:

  1. Klikněte na možnost Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle).
  2. V okně Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) nakonfigurujte následující:

    • Cíl (Target) – z rozevírací nabídky vyberte cílovou bránu. Data budou shromažďována z vybrané brány .
    • Důvod generování (Reason for Generation) – volitelně můžete zadat důvod pro generování balíčku.
    • Pokud je to požadováno, klikněte na tlačítko Rozšířené (Advanced). Zobrazí se rozevírací nabídka Základní limit (Core Limit) a můžete vybrat hodnotu ze seznamu. Základní limit se používá k omezení velikosti nahraného balíčku v případě, že dochází k chybě připojení k internetu.
  3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

V okně Diagnostické balíčky brány (Gateway Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o vygenerovaných balíčcích a také stav.

Ke stažení vygenerovaného balíčku klikněte na link Dokončit (Complete) nebo balíček vyberte a klikněte na možnost Akce (Actions) > Stáhnout diagnostické balíčky (Download Diagnostic Bundles). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Dokončené balíčky se automaticky smažou k datu zobrazenému ve sloupci Datum vymazání (Cleanup Date). Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na Datum vymazání (Cleanup Date).

V okně Aktualizace data vymazání (Update Cleanup Date) vyberte datum, kdy bude vybraný balíček odstraněn.

Chcete-li balíček zachovat, zaškrtněte pole Zachovat trvale (Keep Forever), aby nedošlo k automatickému smazání balíčku.

Chcete-li balíček odstranit ručně, vyberte ho a klikněte na možnosti Akce (Actions) > Odstranit diagnostické balíčky (Delete Diagnostic Bundles).