Funkční role jsou definovány jako sada oprávnění vztahujících se na funkčnost.

Funkční roli lze označit jednou nebo více z následujících služeb: Globální nastavení, SD-WAN, Secure Access, Cloud Web Security. Jedná se o skupinu oprávnění požadovaných uživatelem k provedení určitého obchodního procesu. Například role zákaznické podpory v síti SD-WAN je funkční role, která je vyžadována uživatelem SD-WAN k provádění různých aktivit za účelem podpory. Každá služba definuje takové role na základě obchodní funkčnosti, kterou chtějí podporovat. Tyto role jsou rozděleny do těchto kategorií funkčních rolí: Globální nastavení, SD-WAN, Secure Access, Cloud Web Security.

Ve výchozím nastavení obsahuje systém Orchestrator různé funkční role, které se skládají z oprávnění rolí na základě požadavků. V případě potřeby můžete upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.