Ujistěte se, že máte roli primárního uživatele pro odstranění klíčů SSH pro ostatní uživatele.

Odvolání klíče SSH:
  1. Přihlaste se do systému Orchestrator a poté klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na ikonu Uživatel (User), která se zobrazí v pravém horním rohu okna. Zobrazí se panel Informace o uživateli (User Information).
  4. Klikněte na možnost Odvolat klíč SSH (Revoke SSH Key).
Postup odvolání klíčů SSH ostatních uživatelů typu partnera:
  1. Na portálu pro partnery přejděte na možnost Nastavení partnera > Autentizace (Partner Settings > Authentication).
  2. V oblasti Klíče SSH (SSH Keys) vyberte uživatelská jména SSH, u kterých chcete odstranit klíče SSH.
  3. Klikněte na tlačítko Akce > Odvolat klíč SSH... (Actions > Revoke SSH Key...).
Klíče SSH pro uživatele se automaticky smažou za těchto podmínek:
  • změníte uživatelskou roli na podnik operátora nebo podnikového specialistu, protože tyto role nemají přístup k zařízením Edge prostřednictvím autentizace založené na klíči.
  • odstraníte uživatele ze systému Orchestrator.