Hlavní uživatel partnera a uživatel – administrátor partnera mohou zobrazit události partnera.

V portálu partnera klikněte na položku Události (Events).

Stránka zobrazuje nedávné události. Kliknutím na odkaz na událost můžete zobrazit další detaily.

Pokud si budete chtít prohlédnout starší události, klikněte na rozevírací nabídku v horní části stránky a ze seznamu zvolte dobu trvání. Případně můžete zadat počáteční a konečné datum v horní části stránky a nastavit tak vlastní dobu trvání.

Poznámka: Stránka Události (Events) zobrazuje maximálně 2048 událostí. Chcete-li zobrazit konkrétní události, můžete použít možnost Filtr (Filter).

Po zvolení nebo nastavení doby trvání se na stránce zobrazí události spuštěné během vybraného období.

Stránka zobrazuje následující možnosti:
  • Vyhledávat (Search) – Zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na šipku rozevírací nabídky filtrujete zobrazení podle konkrétních kritérií. V poli Filtr (Filter) klikněte na pole vedle možnosti Události (Events), aby se zobrazil seznam dostupných událostí partnera, a filtrujte podle konkrétních událostí.

  • Sloupce (Cols) – klikněte a vyberte sloupce, které se mají zobrazit nebo skrýt.
  • Obnovit zobrazení (Reset View) – Kliknutím obnovíte výchozí nastavení zobrazení.
  • Obnovit (Refresh) – Kliknutím aktualizujete zobrazené informace na nejnovější údaje.
  • CSV – Kliknutím stáhnete všechna data do souboru ve formátu CSV.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat události partnera.

  • Na portálu partnera klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
  • Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující řídicí panel monitorování pro partnerské zákazníky.
  • Chcete-li zobrazit události, klikněte na možnost Správa (Administration) > Události partnera (Partner Events).

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů událostí ve vybraném období.

V poli Vyhledávat (Search) zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů . Kliknutím na ikonu Filtr nastavíte zobrazení podle konkrétních kritérií. V poli Filtr (Filter) vyberte možnost Událost (Event) a klikněte na rozevírací šipku vedle pole, aby se zobrazil seznam dostupných událostí partnera, a filtrujte podle konkrétních událostí.

Kliknutím na tlačítko CSV stáhněte zprávu o událostech ve formátu CSV.