Zde je popis přihlášení uživatele partnera k systému SD-WAN Orchestrator za použití jednotného přihlášení (SSO).

Požadavky

Procedura

 1. Ve webovém prohlížeči spusťte aplikaci SD-WAN Orchestrator jako podnikový uživatel nebo uživatel partnera.
  Aplikaci SD-WAN Orchestrator můžete spustit také jako uživatel partnera v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator přidáním koncovky /ui na konec IP adresy systému SD-WAN Orchestrator.
 2. Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí vašeho poskytovatele identity (Sign In With Your Identity Provider).
 3. Do textového pole Zadejte doménu vaší organizace (Enter your Organization Domain zadejte název domény použitý pro konfiguraci SSO a klepněte na možnost Přihlásit (Sign In).
  V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator se obrazovka zobrazí následujícím způsobem:
  IDP nakonfigurovaný pro SSO ověří uživatele a přesměruje ho na nakonfigurovanou adresu URL systému SD-WAN Orchestrator.
  Poznámka: Jakmile se uživatelé přihlásí do systému SD-WAN Orchestrator pomocí SSO, nebudou se moci znovu přihlásit jako nativní uživatelé.