Registrace k bezzásahovému zajišťování

Požadavky

Jako uživatel partnera se ujistěte, že máte platný identifikátor správy vztahu s partnerem (PRM ID), který jste obdrželi při registraci ve službě VMware. Nemáte-li platné ID PRM, obraťte se na VMwareKontakt partnera (Partner Contact). K úspěšnému dokončení nabízené aktivace je nutné odchozí připojení k internetu přes protokol DHCP.

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Nastavení > Obecné informace (Settings > General Information).
  2. Přejděte dolů do oblasti Registrace k bezzásahovému zajišťování (Zero Touch Provisioning Sign Up) a poté do pole PRM ID zadejte identifikátor správy vztahů s partnerem.
  3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

Výsledek

Sklad Edge můžete zobrazit na kartě Přiřazení čeká na vyřízení (Pending Assignment) až po úspěšném ověření PRM ID. Proces ověření může trvat maximálně 1 týden. Pokud chcete zobrazit sklad Edge, přejděte na Bezzásahové zajišťování > Přiřazení čeká na vyřízení (Zero Touch Provisioning > Pending Assignment).

Poznámka: Pouze zařízení Edge, která vám byla odeslána po úspěšném dokončení procesu registrace, se zobrazí na kartě Přiřazení čeká na vyřízení (Pending Assignment). Ujistěte se, že ID PRM, které vám bylo přiřazeno, je používáno ve všech vašich budoucích objednávkách, aby se inventář správně projevil.

Jak pokračovat dále

Je nutné přiřadit zařízení Edge zákazníkům a poté přiřadit profil a licenci k zařízením Edge. Pokyny naleznete v tématu Přiřazení zařízení Edge zákazníkům.