Primární uživatelé partnera, standardní administrátoři partnera, obchodní specialisté partnera a uživatelé zákaznické podpory partnera mohou vygenerovat zprávu o stávajících licencích pro zařízení Edge.

V portálu partnera přejděte do nabídky Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Kliknutím na tlačítko Hlášení (Report) vygenerujete zprávu o licencích, přidružených zákaznících a zařízeních Edge ve formátu CSV.