Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role SD-WAN Funkční role Cloud Web Security Funkční role Secure Access Funkční role pro Globální nastavení
Standardní administrátor partnera Správce partnera SD-WAN Správce partnera služby Cloud Web Security Správce partnera služby Secure Access Správce partnera globálního nastavení
Správce zabezpečení partnera Správce partnera zabezpečení SD-WAN Správce partnera služby Cloud Web Security Správce partnera služby Secure Access Správce partnera globálního nastavení
Správce sítě partnera Správce partnera SD-WAN Partner služby Cloud Web Security – pouze pro čtení Partner služby Secure Access – pouze pro čtení Správce partnera globálního nastavení
Primární uživatel partnera Plný přístup Plný přístup Plný přístup Plný přístup
Podnikový specialista partnera Podnikový partner SD-WAN Podnikový partner globálního nastavení
Zákaznická podpora partnera Podpora partnera SD-WAN Partner služby Cloud Web Security – pouze pro čtení Partner služby Secure Access – pouze pro čtení Podpora partnera globálního nastavení

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového uživatele partnera. Viz téma Vytvoření nového administrátora partnera.

Můžete také namapovat složenou roli při konfiguraci jednotného přihlašování. Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování uživatelů partnerů.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisempro vaše podniky, viz Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou rolipro vaše podniky, viz Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.