Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role SD-WAN Funkční role Cloud Web Security Funkční role Secure Access Funkční role pro Globální nastavení
Standardní správce MSP Správce MSP SD-WAN Správce MSP služby Cloud Web Security Správce služby MSP Secure Access Globální nastavení pro administrátora MSP
Správce zabezpečení MSP Správce MSP zabezpečení sítí SD-WAN Správce MSP služby Cloud Web Security Správce služby MSP Secure Access Globální nastavení pro administrátora MSP
Správce sítě MSP Správce MSP SD-WAN MSP služby Cloud Web Security – pouze pro čtení MSP Secure Access – pouze pro čtení Globální nastavení pro administrátora MSP
Primární uživatel MSP Plný přístup Plný přístup Plný přístup Plný přístup
Podnikový specialista MSP Firemní síť MSP SD-WAN Globální nastavení MSP pro byznys
Zákaznická podpora MSP Podpora MSP SD-WAN MSP služby Cloud Web Security – pouze pro čtení MSP Secure Access – pouze pro čtení Globální nastavení MSP pro podporu

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového uživatele partnera. Viz téma Vytvoření nového administrátora partnera.

Můžete také namapovat složenou roli při konfiguraci jednotného přihlašování. Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování uživatelů partnerů.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisempro vaše podniky, viz Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou rolipro vaše podniky, viz Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.