V nabídce Obecné informace (General Information) můžete podle potřeby konfigurovat informace o partnerovi, nastavení ochrany osobních údajů a kontaktní údaje.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Nastavení (Settings). Na kartě Obecné informace (General Information) můžete nakonfigurovat následující údaje.

Nastavení ochrany osobních údajů (Privacy Settings) – volbou možnosti Udělit přístup k podpoře VeloCloud (Grant Access to VeloCloud Support) udělte přístup k podpoře VMware, aby bylo možné zobrazovat, konfigurovat a řešit potíže s událostmi a nastaveními.

Tabulka 1. Obecné informace
Možnost Popis (Description)
Název (Name) Zobrazí se stávající uživatelské jméno. Jméno můžete podle potřeby modifikovat.
Doména (Domain) Zobrazí se existující název domény a v případě potřeby můžete doménu modifikovat.
Popis (Description) Zadejte popis zákazníka.

Kontaktní údaje (Contact Info) – v této sekci najdete stávající kontaktní údaje. Detaily můžete podle potřeby modifikovat.