K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu porozumíte chování aktuálních toků.

Kdy můžete spustit tento test

Chcete-li analyzovat, jak je tok příchozího provozu odesílán z VMware SD-WAN. Při konkrétních problémech toku můžete použít IP adresu zdroje / zdrojový port nebo cílovou IP adresu / cílový port jako filtry k zobrazení tohoto konkrétního toku dat. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge (Run Remote Diagnostic Tests on Edges).

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

  1. Ověřte, že provoz zasahuje správná pravidla řízení.
  2. Ověřte, zda jsou zásady LINKY provozu a směr převzaty tak, jak jsou nakonfigurovány v pravidlech řízení.
  3. Ověřte, zda je mapa aplikací schopna identifikovat provoz se správným podpisem aplikace.
  4. Pokud před tím byly provedeny změny konfigurace pravidel řízení, zkuste vyprázdnit toky.
Poznámka: Výstup je omezen na maximálně 1 000 položek.