K čemu tento test slouží

Příkaz Systémové informace (System Information) se používá k zobrazení statistik zatížení systému a stability WAN zařízení Edge.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zobrazíte systémové informace, jako je zatížení systému, nedávné statistiky stability WAN, monitorovací služby a další podrobnosti. Odpojení tunelu nezahrnuje počet přímých připojení IPsec. Statistiky stability WAN zahrnují počet případů, kdy jednotlivá tunelová propojení VPN a linky WAN ztratily připojení na dobu nejméně 700 milisekund.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu: