K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu ověříte, zda je konfigurace OSPF správně odeslána ze zařízení Edge do systému Orchestrator.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu ověříte konfiguraci OSPF zařízení Edge. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit nastavení OSPF (Show OSPF Setting) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Ověřte, zda má zařízení Edge konfiguraci, jako je ID oblasti, síť, náklady na ověření a Hello interval, propagovanou ze sytému Orchestrator, pokud máte zákaznická nastavení protokolu OSPF.