K čemu tento test slouží

Chcete-li se dozvědět více o zařízení s vysokou dostupností, IP adrese, lince, stavu a připojení.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu zobrazíte základní informace a informace o rozhraní aktivních a pohotovostních Edge, pokud je aktivována vysoká dostupnost.

Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:
Obrázek 1. Standardní HA
Obrázek 2. Rozšířené HA