K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte seznam předpon IPv4 přijatých zařízením Edge od zařízení BGP druhé strany poté, co použijete příchozí filtry sousedního zařízení BGP nakonfigurované v systému Orchestrator.

Kdy můžete spustit tento test

Následuje postup spuštění tohoto testu:
  • Chcete-li zkontrolovat a potvrdit, zda zařízení Edge přijalo směry BGP naučené od sousedního zařízení.
  • Pokud v tabulce Zobrazit naučené směry sousedních zařízení BGP (Show BGP Neighbor Learned Routes) není přítomen specifický směr, pak musíme ověřit vstupní filtr sousedního zařízení BGP v systému Orchestrator a spustit diagnostický příkaz Zobrazit přijaté směry sousedního zařízení BGP (Show BGP Neighbor Received Routes) k vypsání všech směrů BGP inzerovaných sousedním zařízením BGP před použitím příchozích filtrů BGP.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit naučené směry sousedních zařízení BGP (Show BGP Neighbor Learned Routes) na požadovaném zařízení Edge. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Musí být přítomna předpona zjištěná a přijatá zařízením Edge od svého sousedního zařízení BGP.
  • Platný směr protokolu BGP je označen znakem „*“ a nejlepší směr je označen znakem „>“.
  • Výstup musí zobrazovat celkový počet předpon přijatých a akceptovaných zařízením Edge po použití příchozích filtrů.