K čemu tento test slouží

Tento test poskytuje seznam původních směrů E1.

Kdy můžete spustit tento test

Spuštěním tohoto testu vyřešte problémy se směrováním u původních směrů typu E1. Pokyny naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Spusťte test Zobrazit databázi OSPF pro původní směry E1 (Show OSPF Database for E1 Self-Originate Routes) na požadovaném zařízení Edge. Následuje příklad výstupu testu:
Ve výstupu ověřte následující:
  • Typ LSA je nastaven na externí LSA.
  • Směrovač pro oznamování by měl být směrovač, který tento směr původně vytváří.
  • U stáří LS zkontrolujte, zda existují problémy s oznamováním.